top of page

małgorzata  pauspert

 

​Od zawsze wie, że to, co ogranicza człowieka najbardziej, ma swoje miejsce w głowie.

 

Mimo iż nie ma rąk, czerpie z życia pełnymi garściami.

Wychodzi z założenia, że ma ono sens tylko wówczas, gdy spędzamy je podążając za pasją i nie żałując niczego, co ze sobą niesie - wówczas potrafi być świętem.

 

Jeśli wie, "czego" i "dlaczego" chce, kwestia "jak" pozostaje dla niej jedynie problemem technicznym.

 

Wnikliwie obserwuje rzeczywistość, doszukując się w niej tego, co nieoczywiste, niesamowite czy elektryzujące. Fascynuje ją mroczna strona ludzkiej natury, ze wszystkim co niewypowiedziane, nienazwane, ukryte przed światłem świadomości.

 

W jej poczuciu humoru absurd przeplata się z groteską, a sacrum spotyka profanum.

 

Jest zdeklarowaną amatorką niebanalnej muzyki, dobrego czerwonego wina, aromatycznych zapachowych świec i innych drobnych przyjemności nadających codzienności wyrafinowanego smaku.

 

 

 

 

She has known since forever that the thing that limits a human is in his head.

 

Although she has got no hands, she draws extensively on the life. She assumes that life has only got sense when is spent on following the passion and not regretting anything that it brings – only then it can be a celebration.

 

If she knows “what” and “why” she wants, then an issue of “how” is only a technical problem. She observes the reality thoroughly, searching for what is not obvious, unusual and thrilling.

 

She is fascinated by the dark side of the human nature together with everything that is unsaid, unnamed and hidden from the light of consciousness.

 

In her sense of humor the absurd is intertwined with grotesque and the sacred meets the profane.

 

She is an avowed enthusiast of noteworthy music, good red wine, aromatic candles and other small pleasures which fill the daily life with a sophisticated taste.

 

bottom of page